2008 yılı itibariyle Polatlı’da yapmış olduğumuz 2 adet blok toplam 28 dairelik projemizle Perçiner Ltd. inşaat sektörüne girmiş bulunmaktadır. 2015 yılı Temmuz ayında yine Polatlı’da 15 dairelik projemiz başlamış ve 2016 yılı Temmuz ayı sonunda projemiz tamamlanmıştır.